Wakacje za: 64 dni Strona Główna         Plan Lekcji         Sport         Galeria
Menu
SP i GIM ->Merci…p. Dorocie Gali-Niemczyk

Z niezłomną wytrwałością pani Dorota Gala-Niemczyk nauczyciel języka francuskiego w ZS w Tuchowie przygotowywała uczennice do XV Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Francuskiej pod Honorowym Patronatem Prezydenta miasta Tarnowa. Efekt tego był taki, że 7 czerwca 2013r. w ZS ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie-Mościcach tuchowscy uczniowie ocenieni okiem szacownego jury, w którego skład wchodzili: Prof. Dr hab. Wacław Rapak, mgr Carine Debarge-Dusza, mgr Marta Cichoń, mgr Władysław Srtejczek, kierownik muzyczny TCK w Tarnowie-Mościcach.

W kategorii szkoły podstawowe podopieczne pani Doroty powaliły konkurentki na kolana, nawet jury nie miało wątpliwości co do I miejsca, które zdobyła Anna Sikorska ucz. Kl. VI. Jako chórek towarzyszyły jej Agnieszka Szostak i Weronika Sobyra. Ania została również wyróżniona poprzez przyznanie nagród specjalnych: 1. Nagrody specjalnej za walory językowe, 2. Dyplom Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. III miejsce jury przyznało także naszym uczennicom: Gabrysi Moździerz, Darii Pasternak, Kindze Schabowskiej ucz. Kl. V a towarzyszyły im Julia Bryl, Klaudia Łatka i Daria Łądkiewicz.

W kategorii szkoły gimnazjalne poziom był naprawdę wysoki, tym bardziej na gratulacje zasługują Magdalena Mastalerz oraz Natalia Kielawa ucz. Kl III gimnazjum, które zdobyły III miejsce oraz Nagrodę specjalną za walory językowe.

XV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Francuskiej organizują panie Anna Kordela i Renata Śliwińska- Kulesa.

Dziękujemy!!!

Dodał: Administrator 10.06.2013, 14:34


SP -> Z życia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie. O sukcesach uczniów w konkursach historycznych.

Uczeń klasy VIb Łukasz Augustyn został laureatem III miejsca etapu wojewódzkiego w Krakowie, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,, Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice II Rzeczypospolitej.”
Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego, budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, popularyzowanie wśród młodzieży tematyki obronnej i wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego, kształtowanie umiejętności kreatywno- krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi pisanymi i materialnymi, wzbogacanie form współpracy z uczniem zdolnym. Uczeń musiał wykazać się wiedzą z historii Polski i historii powszechnej, znajomością dziejów oręża polskiego od X – XXw., z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty działający w porozumieniu z właściwymi kuratorami oświaty i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu . Patronat nad Konkursem sprawują: Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Udział w Konkursie był wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z najbardziej doniosłych w naszych dziejach okresów – ukoronowanego wybiciem się narodu na niepodległość , po półtorawiekowej niewoli.

Uczennica klasy Va Małgorzata Igielska została laureatem II miejsca w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,, KRĄG’’. Konkurs jest organizowany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.
Udział w tym Konkursie jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów a także przyczynia się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy historycznej o Polsce, Europie i o naszym regionie. Nagrodą za uzyskanie wysokiej lokaty przez uczennicę był tablet.

Uczennica klasy Va Patrycja Lisiak zostalł laureatem I miejsca w województwie, w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym ,,KLIO 2013’’( kategoria – test). Celem Konkursu jest popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat wierzeń religijnych
państw kręgu śródziemnomorskiego, kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu, umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie mitologii.

Do konkursów historycznych uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem mgr Małgorzaty Buczyńskiej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję i życzę dalszych wspaniałych sukcesów.!!!

Opracowała:
Małgorzata Buczyńska

Dodał: Administrator 10.06.2013, 14:32


ZS -> Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

W dziale Spis podręczników został zamieszczony wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2013/2014.

Dodał: Administrator 07.06.2013, 22:00


SP -> PREZENTACJE W RAMACH PROJEKTU „PAMIĄTKI PO STARYM TUCHOWIE” – KLASA VI A

W klasie 6a odbyły się prezentacje w ramach projektu ,,Pamiątki po starym Tuchowie’’.
Na początku ułożyliśmy ławki, aby każda z grup miała miejsce na swój występ. Wszystkich grup było cztery. Oto ich składy:
-grupa pierwsza-Dominik Baran, Bartosz Bochenek, Wojciech Chudy, Kacper Łątka, Jakub Salwa, Sandra Styrkowiec, Dawid Zduń.
-grupa druga-Małgorzata Orłów, Anna Sikorska, Martyna Smosna, Agnieszka Szostak, Dawid Pasternak, Gabriela Tomasik, Piotr Zych.
-grupa trzecia-Patrycja Ciemięga, Damian Kupiec, Piotr Piórkowski, Cezary Wawrzyniak, Dawid Więcek, Kamil Wrona.
-grupa czwarta-Klaudia Bajor, Albert Bołoz, Adrianna Gogola, Anna Kozioł, Wojciech Mikos, Julia Starzyk.
Pierwszą prezentację przedstawiła grupa druga. Na początku pokazała małe przedstawienie o babci (Martyna Smosna) i czterech wnuczkach (Agnieszka Szostak, Anna Sikorska, Małgorzata Orłów, Gabriela Tomasik). Potem król Kazimierz Wielki (Dawid Pasternak) opowiedział o tym, jak nadał Tuchowowi prawa miejskie. Następnie ja (czyli Martyna Smosna) i Gabriela Tomasik przedstawiłyśmy krótki opis zabytków, które mieszczą się w naszym małym mieście. Później żołnierz (Piotr Zych) opowiedział historie działań wojennych z I i II wojny światowej, które miały miejsce w Tuchowie i okolicach. Następnie Agnieszka Szostak i Małgorzata Orłów zaprezentowały przedmioty używane w Tuchowie. Na koniec Anna Sikorska zaśpiewała piękną piosenkę wymyśloną przez siebie, a wszyscy członkowie grupy pokazywali w tle obrazki z widokami Tuchowa. Na tym zakończyła się pierwsza prezentacja.
Kolejny występ przedstawiła grupa pierwsza. Współczesny tuchowiak (Dawid Zduń) trzymał dużą flagę miasteczka. Jako pierwszy wystąpił żołnierz (Bartosz Bochenek), opowiedział o toczonych walkach w naszym miasteczku. Następnie strażak (Wojciech Chudy) przedstawił historię powstania straży pożarnej. Później burmistrz (Jakub Salwa) zapoznał nas z ogólnymi wydarzeniami z Tuchowa. Następnie górnik (Kacper Łątka) opowiedział o tym, jak w naszym miasteczku była wydobywana sól. Zawodniczka i fanka Tuchovii (Sandra Styrkowiec) przedstawiła historię powstania lokalnego klubu piłkarskiego. Na zakończenie Sandra zaśpiewała hymn Tuchowa, a Dawid Zduń pokazał nam grę domino na swoim podkoszulku, dotyczącą naszego miasteczka.
Następną prezentację pokazała grupa trzecia. Damian Kupiec opowiedział o swoim dziadku, który wykonywał groby na cmentarzu, pokazał również narzędzia, którymi pracował. Patrycja Ciemięga zadała każdej grupie trzy pytania dotyczące Tuchowa. Potem Cezary Wawrzyniak rozdał każdej grupie krzyżówkę do uzupełnienia, a na koniec każda grupa rozwiązała rebus.
Ostatnią prezentację przedstawiła grupa czwarta. Adrianna Gogola, Anna Kozioł i Julia Starzyk pięknie wprowadziły nas do dawnego Tuchowa. Następnie obejrzeliśmy krótką inscenizację - biedna dziewczynka (Klaudia Bajor) poszła do sklepu po chleb i kiełbasę, ale niestety nie miała pieniędzy. Sprzedawcą w sklepie był Albert Bołoz. Gdy wracała, spotkała sowę Tuchówkę i ona jej pomogła, dając pieniądze na jedzenie dla jej dziadka. Dziadkiem był Wojciech Mikos. Po małym przedstawieniu Adrianna i Julia opowiedziały o zabytkach Tuchowa oraz przedstawiły kilka ciekawostek. Później Anna Kozioł i Julia Starzyk przeczytały krótki wiersz o sowie ,,Tuchówce”. Na tym zakończyła się prezentacja grupy czwartej.
Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe i dużo nas nauczyły. Po gorących oklaskach zaczęliśmy przywracać klasę do dawnego wyglądu, czyli układać ławki na miejsca. Dzień potem Pani Katarzyna Skrzyniarz ogłosiła wyniki:

1 miejsce zajęły- grupy pierwsza i druga
2 miejsce zajęła- grupa czwarta
3 miejsce zajęła- grupa trzecia


To był niezapomniany dzień.

Martyna Smosna, klasa 6a

Opiekunem konkursu była mgr Katarzyna Skrzyniarz

Zdjęcia w dziale Galeria/SP

Dodał: Administrator 07.06.2013, 16:47


SP -> W Akademii pana Kleksa

5 czerwca 2013 r. odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy ,,W Akademii pana Kleksa’’ dla klas czwartych.

5-osobowe drużyny klasowe (pan Kleks, Adaś Niezgódka, Hans Christian Andersen, szpak Mateusz i dziewczynka z zapałkami) dzielnie rywalizowały między sobą, zdobywając kolejne punkty dla swych klas.
W jury zasiadły panie: Renata Szeląg i Katarzyna Krupa, które wnikliwie oceniały poczynania czwartoklasistów. Życzliwie i dokładnie panie uzasadniały kolejno zdobywane punkty za zadania. Należały do nich: znajomość treści lektury Jana Brzechwy, wierszy-piosenek z filmu Krzysztofa Gradowskiego. Każdy z drużyny klasowej przedstawiał swoją postać, a następnie odpowiadał na wybrane pytanie. Szpak Mateusz z klasy IV a i IV b mówił końcówkami wyrazów, dlatego był potrzebny tłumacz.
Pani Katarzyna Skrzyniarz prezentowała pozostałym uczestnikom (widowni) magiczne pudełka, w których były ukryte przedmioty z baśni Andersena i braci Grimm. Kto odgadł tytuł baśni, zdobywał punkt dla swej klasy.
Dzieci rozwiązywały zadania ortograficzne, układały wyrazy w kolejności alfabetycznej. Ponadto wszyscy wysłuchali dokończonej historii o księżycowych ludziach, ułożonej przez jednego ucznia z każdej klasy.
Przedostatnim zadaniem było zaśpiewanie piosenki z filmu ,,Akademia pana Kleksa’’. Wszyscy wybrali ,,Na wyspach Bergamutach’’. Jury podobało się wykonanie klasy IVb.
Ostatnie zadanie polegało na zaprezentowaniu się przebranych uczniów z całej klasy jako bohatera z baśni. Pojawiły się księżniczki, Czerwony Kapturek, kot w butach, szewczyk Dratewka, Jaś, krasnoludki i świetna Baba-Jaga.

Ostatecznie I miejsce wywalczyła kl. IVa / 152 p./. II miejsce zajęła kl. IVc /145 p./. Miejsce III przypadło kl. IVb /143 p./

Konkurs został przeprowadzony po raz czwarty.

Renata Gąsior

Dodał: Administrator 06.06.2013, 22:16<< 25 z 100 >>

Dla Uczniów
Dla Rodziców