Wakacje za: 268 dni Strona Główna         Plan Lekcji         Sport         Galeria
Menu
SP-> Wiktoria Hudyka z klasy VI b awansowała do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Humanistycznego

Z radością informuję, iż Wiktoria Hudyka, uczennica Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie będzie reprezentować jako jedyna naszą gminę w finale etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Humanistycznego

,,Pod wspólnymi gwiazdami, na jednym globie’’ – tak brzmi hasło tegorocznego konkursu.
Etap szkolny miał tytuł: ,,Człowiek w świecie przyrody’’. Uczniowie redagowali m.in. kartkę z pamiętnika profesora Baltazara Gąbki, pisali opowiadanie o swojej wyprawie, w którym uwzględniali opis przyrody i przeżyć będących wynikiem kontaktu z naturą.

Etap rejonowy w Tarnowie to ,,Różne barwy i oblicza Ziemi’’. Z zainteresowaniem czytałyśmy ,,Zaginiony świat’’ Artura C. Doyle’a, ,,Tomek na tropach Yeti’’ Alfreda Szklarskiego, ,,Pięcioro dzieci i coś’’ Nesbita. Również podziwiałyśmy dzieło malarskie Rubensa ,,Cztery kontynenty’’. Na konkursie Wiktoria pisała też list w imieniu Thomasa Edisona do Marii Skłodowskiej-Curie, w którym należało pogratulować adresatce osiągnięć naukowych, przedstawić swoje wynalazki i opisać przeżycia związane z pracą naukową. A czy wiemy, co to jest checza, jantar, Kupała, sati…

Udział w Małopolskim Konkursie Humanistycznym wymaga od uczniów i nauczycieli bardzo dużego nakładu pracy, przeczytania do każdego etapu kilku powieści, zdobywania materiałów różnymi drogami, wspólnego omówienia obowiązującej do każdego z etapów literatury konkursowej. Trzeba podkreślić, że jest to praca wielomiesięczna, trwa od września, a dla szczęśliwców kończy się z początkiem marca.
W etapie rejonowym ( 14 komisji w województwie) wzięło udział 537 uczniów.
Wiktoria Hudyka z klasy VI b jest wśród 125 uczniów – finalistów etapu wojewódzkiego.
Gratuluję swej uczennicy i życzę kolejnego sukcesu!

Renata Gąsior

Dodał: Administrator 08.01.2014, 22:20


Zespół Szkół w Tuchowie w 2013 roku

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica był realizowany projekt POKL „Każdy uczeń jest ważny”. Uczestniczyło w nim 163 dzieci w 45 grupach. 83 chłopców i 80 dziewczynek. W trakcie projektu doposażono bazę szkoły w pomoce dydaktyczne.

W Zespole Szkół w Tuchowie od września 2013 roku zostało zorganizowane Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) w ramach projektu DIAMEnT (Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty) finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do tuchowskiego CWUZ uczęszczają uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie i innych gimnazjów gminy Tuchów. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, od października 2013 do czerwca 2014.
Zespół Szkół w Tuchowie organizuje rokrocznie wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Organizowane są liczne konkursy tematyczne poszerzające wiedzę i umiejętności. Na wyróżnienie zasługują cyklicznie organizowane konkursy o szerszym zasięgu takie, jak: Rejonowy Konkurs Recytatorski im. W. Broniewskiego oraz Gminny Konkurs Obcojęzycznej Piosenki Świątecznej.
W 2013 roku uczniowie Zespołu Szkól w Tuchowie, podczas Święta Patrona, zaprezentowali kolejne teatralne przedstawienie o Kazimierzu Wielkim – patronie gimnazjum i o królu, który nadał prawa miejskie Tuchowowi.
Ponadto w roku 2013 wykonano wiele działań o charakterze gospodarczo-modernizacyjnym oraz inwestycyjnym. Między innymi przygotowano pomieszczenia pod potrzeby oddziałów „0”, wykonano modernizacje sanitariatów, wykonano ławki na korytarze i do szatani edukacji wczesnoszkolnej, zamontowano ławki wokół szkoły, zakupiono niezbędne meble do klas „0” i I. Zaadaptowano pomieszczenia magazynowe w hali sportowej, wykonano regały na sprzęt sportowy pozyskany z programu POKL „Każdy uczeń jest ważny”, wykonano stojak na rowery dla uczniów. Zakupiono także pomoce dydaktyczne do nauczania poszczególnych przedmiotów: modele, plansze, mapy, przyrządy, płyty z programami, książki, sprzęt IT.

Bardzo dziękujemy za nieodpłatne:
- wykonanie 40 blatów do ławek na korytarze szkolne (firma Meble Osika z Rzepiennika Strzyżewskiego),
- wykonanie konstrukcji do tych ławek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie),
- wymalowanie ławek technologią proszkową (firma WIMED z Tuchowa),
- wykonanie 10 tablic ogłoszeniowych (firma ROJAR z Tuchowa).
Ze środków rady rodziców zakupiono brakujący sprzęt (głośniki, mikrofony i wzmacniacz) celem uruchomienia szkolnego radiowęzła.

Na podstawie danych przekazanych przez Dyrektora Zespołu Szkół opracowała: dyrektor Gminnej Administracji Oświaty – Agnieszka Bąk

Źródło: tuchow.pl

Dodał: Administrator 08.01.2014, 07:40


ZS -> KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Zapowiadany KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY, zorganizowany przez Mały Samorząd Uczniowski klas I-III odbył się w naszej szkole w dniach 18 i 19 grudnia 2013r.

Tradycyjnie uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły zaprezentowali ręcznie wykonane przez siebie prace: ozdoby choinkowe, stroiki, choinki z makaronu, szyszek, kartki świąteczne, wyszywane serwetki, aniołki zrobione na szydełku i wiele innych. Zostały one wykonane na wiele dni przed kiermaszem. Można było też nabyć pierniczki świąteczne oraz orzeszki pieczone specjalnie na te okazję przez rodziców. Naszym uczniom sprawiła radość, możliwość niesienia pomocy dzieciom specjalnej troski.

Dochód ze sprzedaży tych artykułów przeznaczony został na wsparcie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA w Tuchowie.

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego: Marta Chruściel- Zoń i Ewa Kawa.

Dodał: Administrator 07.01.2014, 16:44


SP-> Spotkanie wigilijne klas drugich

20 grudnia 2013 roku klasy drugie wspólnie przystąpiły do przeżywania wigilijnej nocy. Dzieci usiadły w otoczeniu stołu wigilijnego. Zapanowała wówczas atmosfera spokoju, wyciszenia. ,,Taka jedna noc jest w roku, noc niezwykła, tajemnicza, kiedy wcale spać się nie chce, kiedy wszystko nas zachwyca (słowa z wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej ,,Wigilijna noc”). Na stole umieszczono biały obrus, choinkę, stroiki, szopkę, świecę, opłatki i Pismo Święte. Dzieci przedstawiły symbole świąt: pierwsza gwiazdka, opłatek, wigilijne potrawy, wolne miejsce przy stole, choinka, sianko.

Po odśpiewaniu kolędy ,,Cicha noc” odczytano utwór ks. Jana Twardowskiego ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Następnie zaśpiewano przepiękną kolędę ,,Lulaj go Matko”, po czym nastąpiła Modlitwa Wieczoru Wigilijnego – zapalenie świecy, przeczytanie fragmentu z Ewangelii świętego Łukasza o Narodzeniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz ,,Życzeń” i ,,O życzeniach” ks. Jana Twardowskiego. Teraz nastąpił właściwy moment łamania się opłatkiem ,,Niech się spełnią nasze życzenia, te łatwe i te trudne, te duże i te małe, te wszystkie krok po kroku w 2014 roku”. Potem dzieci częstowały się pysznymi piernikami cynamonowymi i wspólnie kolędowały.

Uroczystość poprowadziły: Barbara Karaś, Elżbieta Fryzowska, Ewa Kawa.

Zdjęcia w dziale Galeria/SP

Dodał: Administrator 07.01.2014, 14:55


SP-> ,,Jesteśmy dumni z bycia Polakami, czyli o sukcesach uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,, POLSKIE SYMBOLE NARODOWE’’.

Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego – ,, Polskie Symbole Narodowe’’ jest Centrum Edukacji Historycznej ,, KLIO”. Celem konkursu jest popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat historii polskich symboli narodowych, kultywowanie postawy szacunku i i kształtowanie właściwej postawy dla najważniejszych symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej, pomoc dla nauczyciela w urozmaiceniu zajęć edukacyjnych, umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie polskich symboli narodowych, integracja uczniów przejawiających zainteresowania historyczne, praca z testową formą sprawdzania wiedzy.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV –VI. Do wyboru były trzy kategorie: test, praca plastyczna i fotograficzna.
Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki:
Kategoria testu – laureaci:
PATRYCJA LISIAK – I miejsce w województwie małopolskim, (klasa VIa)
PAWEŁ SIKORSKI – laureat I miejsca w szkole (klasa VIa).
Kategoria – praca plastyczna – laureaci:
AMELIA DUDEK – I miejsce w województwie małopolskim (klasa IVc).
WERONIKA WÓJCIK – laureat I miejsca w szkole (klasa IVb).
Kategoria – praca fotograficzna :
HUBERT POTOK – laureat I miejsca (klasa IVa).
Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem Małgorzaty Buczyńskiej.

Wszystkim laureatom gratuluję i życzę dalszych wspaniałych sukcesów !

Małgorzata Buczyńska

Dodał: Administrator 05.01.2014, 18:27<< 25 z 113 >>

Dla Uczniów
Dla Rodziców